Fundusze Europejskie

BRS Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Uruchomienie montowni innowacyjnych małoskalowych utylizacyjnych biogazownii rolniczych”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w postaci rozwiązania konstrukcyjno-procesowego tworzącego innowacyjną małoskalową utylizacyjną biogazownię rolniczą.

Efektem projektu jest wprowadzenie od oferty firmy BRS Sp. z o.o. nowego produktu, który przyczyni się do wzrostu przychodów i poprawy konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 740 393,60 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 472 457,22 PLN