Mikrobiogazownie 

Budujemy efektywne, wysoce zautomatyzowane, przystosowane do pracy w polskich warunkach atmosferycznych, biogazownie małoskalowe wykorzystując sprawdzone, najlepsze dostępne technologie. 

Firma BRS Sp. z o.o. w swoim zakładzie produkcyjnym, wdrożyła produkcję rozwiązań konstrukcyjno-procesowych tworzących innowacyjną małoskalową utylizacyjną biogazownię rolniczą w zakresie mocy elektrycznej od 20 do 200 kWel. Wszystkie komponenty instalacji technologicznej (z wyłączeniem komory fermentacyjnej i zbiornika magazynowego na masę pofermentacyjną) posadowione są na wspólnej platformie kontenerowej co pozwala na ich sprawdzenie w ruchu próbnym na „wodzie” przed dostarczeniem do Klienta. Za funkcjonowanie biogazowni odpowiada autorski system informatyczno-operacyjny, który zarządza pracą bloków funkcjonalnych, monitoruje procesy zachodzące w biogazowni oraz kieruje do operatorów polecenia w zakresie kontroli i usuwania anomalii dotyczących procesu lub pracy urządzeń. Analiza istotnych parametrów procesowych jest możliwa dzięki zainstalowaniu w blokach technologicznych dedykowanych przetworników  oraz urządzeń pomiarowych. 

Do bezwzględnego minimum ograniczyliśmy prace na terenie inwestycji, realizując jedynie: zbiornik fermentacyjny, fundamenty mobilnej platformy ramowej, magazyn masy pofermentacyjnej i infrastrukturę magazynowo – drogową.

Dzięki tak nowatorskim rozwiązaniom, całość wytworzonej instalacji technologicznej mikrobiogazowni jest gotowa do uruchomienia natychmiast po dostarczeniu na teren inwestycji. Nasze podejście radykalnie zmniejsza koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz skraca czas budowy biogazowni, umożliwiając jej rozruch biotechnologiczny i osiągnięcie pełnej mocy w zaledwie w 14 dni po zakończeniu robót budowlanych. 

Naszym klientom oferujemy:

R

Projektowanie instalacji pod indywidualne potrzeby Zamawiającego

R

Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych

R

Generalne wykonawstwo instalacji zakończone rozruchem biotechnologicznym

R

20 dniową pracę z pełną mocą instalacji połączoną ze szkoleniem Operatorów

R

Diagnostykę i przeglądy serwisowe

R

Zdalne zarządzanie pracą instalacji i Operatorów